Ekonomi

 

Ilir Sinanaj

 

Forumi Ekonomik Botëror (World Economic Forum) ka publikuar raportin e përvitshëm për konkurrueshmërinë e të udhëtimit dhe turizmit (The Travel & TourismCompetitiveness Report 2017). Sipas studimeve të kryera nga Forumi Ekonomik Botëror, Shqipëria renditet ndër vendet e fundit në rajon për kushtet sanitare, mundësimit tëujit të pijshëm, nivelit të vrasjeve, numrit të mjekëve për raport popullsie. Gjithashtu Shqipëria është një nga vendet ku sistemi i taksimit nuk është i përshtatshëm për të nxitur investimet (124/136).

 

 

Ndikimi i taksimit mbi nxitjen për të investuar

Vendi

Renditja

botërore /136

Vlerësimi /7

Maqedoni

21

4.6

Mali i Zi

47

3.9

Serbi

105

3.1

Bosnje dhe 

Hercegovinë

120

2.9

Shqipëri

124

2.8

 

Rendi

 

Për sa i përket rendit dhe sigurisë, sipas raportit më tëfundit të Forumit Ekonomik Botëror Shqipëria rendit e fundit në rajon, me mesatarisht 4 vrasje për 100 mijëbanorë në vit.

 

Niveli i vrasjeve

Vendi

Renditja

botërore /136

Vrasje / 100 mijë banorë

Bosnje dhe 

Hercegovinë

36

1.3

Serbi

36

1.3

Maqedoni

45

1.6

Mali i Zi

69

3.2

Shqipëri

79

4.0

 

Uji i pijshëm dhe higjiena

 

Vetëm rreth 93% e popullsisë në Shqipëri ka ujë të pijshëm të sigurt, sipas “Forumit Ekonomik Botëror”. Kjo statistikëe rendit Shqipërinë në vendin e parafundit në rajon për sigurinë e ujit të pijshëm.

 

Mundësimi i kushteve të përshtatshme sanitare

Vendi

Renditja

botërore /136

% e popullsisë

Serbi

46

96.4%

Mali i Zi

51

95.9%

Bosnje dhe 

Hercegovinë

56

94.8%

Shqipëri

61

93.2%

Maqedoni

67

90.9%

 

 

Mundësimi i ujit të pijshëm të sigurt

Vendi

Renditja

botërore /136

% e popullsisë

Bosnje dhe 

Hercegovinë

36

99.9%

Mali i Zi

40

99.7%

Maqedoni

47

99.4%

Serbi

51

99.2%

Shqipëri

77

98.1%

 

Shëndetësia

 

Shqipëria është vendi me më pak mjekë për 1 mijë banorë(1.1) dhe me më pak shtretër spitalesh për 100 mijë banorë(26) krahasuar me vendet e tjera të rajonit, sipas “Forumit Ekonomik Botëror”.

 

 

Numri i mjekëve për raport popullsie
Vendi
Renditja
botërore /136
Mjekë /1 mijë banorë
Maqedoni
44
2.6
Serbi
56
2.1
Mali i Zi
57
2.1
Bosnje dhe 
Hercegovinë
63
1.9
Shqipëri
83
1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtretër spitali
Vendi
Renditja
botërore /136
Shtretër /1 mijë banorë
Serbi
27
54
Maqedoni
40
45
Mali i Zi
41
40
Bosnje dhe 
Hercegovinë
46
36
Shqipëri
65
26

 

 

 

 

Energjia

 

Shqipëria renditet në vendin e 81-të (nga 136 vende tëmundshme) për sa i përket cilësisë së furnizimit tëenergjisë, sipas “Forumit Ekonomik Botëror”. Në rang rajonal Shqipëria renditet e parafundit.

Cilësia e furnizimit me energji elektrike
Vendi
Renditja
botërore /136
Vlerësimi /7
Maqedoni
66
4.9
Serbi
70
4.8
Bosnje dhe 
Hercegovinë
79
4.6
Shqipëri
81
4.5
Mali i Zi
92
4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjedisi

 

Në raportin e Forumit Ekonomik Botëror ashpërsia dhe zbatimi i rregulloreve për mjedisin janë “thembra e Akilit” për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria renditet ndër vendet e fundit në botë për sa i përket ashpërsisë dhe zbatimit të rregulloreve për mjedisin.

Ashpërsia e rregulloreve mjedisore
Vendi
Renditja
botërore /136
Vlerësimi /7
Mali i Zi
77
3.9
Maqedoni
86
3.7
Shqipëri
111
3.3
Serbi
101
3.4
Bosnje dhe 
Hercegovinë
116
3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbatimi i rregulloreve mjedisore
Vendi
Renditja
botërore /136
Vlerësimi /7
Maqedoni
82
3.5
Mali i Zi
83
3.5
Bosnje dhe 
Hercegovinë
103
3.3
Shqipëri
106
3.2
Serbi
126
2.9